Zahajovací projevy prvního zasedání prvního přímo voleného Evropského parlamentu