Zahraničněpolitický mluvčí Frakce SPD v Německém Spolkovém sněmu Nils Schmid na návštěvě v Praze

Zahraničněpolitický mluvčí Frakce SPD v Německém Spolkovém sněmu Nils Schmid se v rámci své dvoudenní návštěvy Prahy , ve dnech 26. a 27.2., setkal s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a diskutoval se zástupci z oblasti politiky a vědy o aktuálních výzvách v zahraniční a bezpečnostní politice.

V listopadu 2018 Frakce SPD přijala usnesení "Dialog – Důvěra – Bezpečnost: Podmínky a podněty pro aktuální sociálnědemokratickou politiku uvolnění". Zásadní otázkou tohoto usnesení je směřování a budoucnost vztahů s Ruskem.

Toto usnesení bylo tématem diskuse Nils Schmida se zástupci vědeckých institucí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, jehož se zúčastnil i předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Lubomír Zaorálek. Nils Schmid objasnil, že v otázkách ruské politiky nebude Německo jednat sólově, nýbrž že musí být nalezen evropský přístup. Byl také diskutován konflikt na Ukrajině a otázka evropské suverenity v obranné politice.