Ženy v české, evropské, zahraniční a bezpečnostní politice

Zahraniční politika bývala tradičně považována za doménu mužů a ženy v ní hrály zřídkakdy významnější roli. Ve světě se situace začíná pomalu měnit a ženy zastávají čím dál více důležitých zahraničněpolitických postů jako ministryně zahraničních věcí, obrany, evropských záležitostí, prezidentky, premiérky, předsedkyně parlamentních komor atd. Avšak v České republice zůstává situace stále stejná.

Upozorňujeme Vás na vydání analýzy, jejíž cílem je přispět do debaty o pozici žen v české zahraniční politice nastíněním existujících výzkumných témat v mezinárodním kontextu a popisem situace v ČR.