Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 3

Neukončený příběh sociální demokracie

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 2

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 1

Antikomunismus: nekonečný příběh české politiky?

Sociální demokracie

Pro rozvoj České republiky směrem k Sociální demokracii jsou důležité především tři oblasti: Zaprvé je důležitý pohled do dějin sociálně-demokratického hnutí k porozumění aktuálním souvislostem. Kromě toho je třeba vyvinout progresivní politické odpovědi na různorodé výzvy současnosti. A konečně je třeba aktérů a aktérek, kteří a které by mohli působit jako multiplikátoři a multiplikátorky a zasadili se o implementaci takové politiky.  Všem těmto třem oblastem se s našimi projekty věnujeme a podporujeme národní i regionální dialog v tomto směru.